از جمله این  مساجد میتوان به مسجد و حسینیه حیدر زرقان اشاره کرد.

در ماههای محرم و صفر هم سوگواری در این مساجد برگزار میشود که مراسم سینه زنی و زنجیر زنی با حضور مشتاقان امام حسین(ع) تا ۱۳ محرم ادامه دارد.